Tep 36

Reality

Párty stany

Pronájem

777 645 735
info@tep36.cz

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti.

Zajímejte se, zda na nemovitosti neváznou zástavy, jiná omezení v podobě práv třetích osob, zda není prodávající omezen v nakládání s nemovitostí v důsledku exekučního nebo insolvenčního řízení. Existence těchto omezení nemusí být neřešitelným problémem, ale před podpsiem kupní smlouvy je třeba vědět, jak budou tato omezení řešena.

Tato omezení se týkají především pozemků, které jsou nabízeny jako pozemky vhodné k výstavbě. Může se jednat o různá ochranná pásma, která mohou ovlivňovat výstavbu na pozemku, biokoridory, hranice záplavového území apod. Rozhodující je také umístění pozemku z hlediska územního plánu, neboť to ovlivňuje charakter výstavby objektů.

U stávajících staveb je třeba vědět, zda se nenacházejí v památkové zóně města, či zda se nejedná o památkově chráněný objekt. Tyto skutečnosti mohou ovlivňovat záměr investora při plánované přestavbě objektu.

Před koupí se vždy detailně zajímejte o technický stav nemovitosti. Jedná-li se o starší nemovitost v horším technickém stavu, doporučujeme přizvání odborníka. Nechte si předložit dokumentaci k nemovitosti - projekty, kolaudační rozhodnutí, doklady o revizních zkouškách apod.

Předtím, než začnete vyjednávat o koupi konkrétní nemovitosti, měli byste se nejdříve zajímat o to, v jaké hodnotě můžete nemovitost poptávat, abyste ji mohli bez problémů financovat. Možnosti jsou dány především výší vlastní hotovosti a možností čerpat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.

Při koupi nemovitosti se informujte, zda-li se na kupovanou nemovitost vztahuje povinnost nechat prodávanou nemovitost opatřit energetickým štítkem. Pokud ano, trvejte na jeho předložení.

© Copyright 2021 - Tep36.cz Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: Facebook

Vytvořila společnost Pro-idea.cz